Omschrijving
Wat is verzekerd?
Downloads
Berekenen en Aanvragen

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) biedt u dekking als u schade of letsel bij een ander veroorzaakt. Hoe voorzichtig u ook bent, het risico dat dit gebeurt, is altijd aanwezig. Gelukkig kunt u in elk geval de financiële gevolgen goed afdekken met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. Belangrijk voor u én voor de ander.

Voor wie geldt de verzekering?

U bent alleen als particulier verzekerd.
Er zijn 2 soorten dekkingen mogelijk, namelijk voor:

  • Een alleenstaande
    De alleenstaandendekking is altijd bedoeld voor één persoon
  • Een Gezin
    De gezinsdekking is bedoeld voor twee of meer personen. Dit kan zijn:
    - een alleenstaande met kind(eren); of
    - een gezin met/zonder kind(eren).

Wat is gedekt?

Als u schade aan een ander toebrengt, kan die ander schadevergoeding van u vragen. Voorwaarde is dan wel dat u aansprakelijk bent voor de schade.

In het algemeen geldt dat u aansprakelijk bent als u onrechtmatig heeft gehandeld en schuld heeft. U handelt bijvoorbeeld onrechtmatig als u als fietser geen voorrang verleent aan een andere fietser. U kunt ook aansprakelijk zijn voor iets dat uw kinderen hebben gedaan. Of voor het gedrag van uw huisdier. Als uw hond een wandelaar bijt dan bent u daarvoor aansprakelijk.

De aansprakelijkheidsverzekering is een zeer ruime dekking. Schade kan op heel veel manieren ontstaan. De schade kan zeer groot zijn, denk bijvoorbeeld aan ernstig letsel.

Daarom geldt voor de aansprakelijkheidsverzekering een aantal bijzondere regels. Deze voorwaarden en beperkingen kunt u in uw polisvoorwaarden verder nalezen. Wat is niet gedekt ? De Aansprakelijkheidsverzekering vergoedt veel soorten schade. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade door opzet.

Eigen risico
Er geldt standaard geen eigen risico

Downloads

 

De voordelen van de Aansprakelijkheidsverzekering

U heeft geen eigen risico bij schade

Er is een verzekering voor als u alleenstaande bent, voor als u samenwoont en voor u en uw gezin U, uw partner, uw kinderen en uw huisdieren zijn verzekerd tot € 2.500.000,- U kunt zich aanvullend verzekeren voor verhaalsbijstand. Met deze dekking kunt u de schade laten verhalen die u zelf geleden heeft.

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren berekenen en aanvragen

Klik op onderstaande button om de berekening te starten.

 

 

Bel ons

Wilt u ons persoonlijk spreken? Bel ons:

Tel: 0162-470120

of maak gebruik van het

Antwoordformulier


Overstapservice

Wij zeggen uw oude polis op!. Meestal is uw polis direct opzegbaar of kan dit binnen één maand. Print dit
OPZEGKAARTJE
vul uw gegevens in , en stuur het naar ons op.

Lees verder ..

Go to top