Omschrijving
Wat is verzekerd?
Downloads
Berekenen en Aanvragen

Rechtsbijstandverzekering Gezin

Met de Rechtsbijstandverzekering Particulier is uw hele gezin verzekerd van deskundige rechtshulp bij vrijwel alle juridische problemen. Arbeidsconflicten, huurgeschillen, verkeersongevallen, koopovereenkomsten die niet worden nagekomen… u kunt in tal van situaties belanden waarin u juridisch advies nodig heeft. Dat kost al snel veel geld: een advocaat rekent al gauw zo’n € 180,- per uur. De Goudse biedt u met de Rechtsbijstandverzekering Particulier een betaalbare oplossing.
 
Deskundige rechtshulp 
De rechtsbijstand wordt verleend door het onafhankelijke SRK Rechtsbijstand. SRK behandelt uw zaak in principe zelf. Zo nodig worden derden ingeschakeld. U kunt in dat geval ook zelf een advocaat aandragen. Het is belangrijk dat u een conflict zo vroeg mogelijk meldt.
Voor rechtsbijstand of juridisch advies kunt u rechtstreeks contact opnemen met SRK.
U kunt dit doen via www.srk.nl , telefonisch: (079) 344 81 81 of via een brief naar:
SRK, Postbus 3020, 2700 LA  Zoetermeer.
 
Eigen risico
U heeft geen eigen risico bij schade. Wel geldt dat:
 • Het belang van het conflict minimaal € 225,- moet zijn
 • Het belang van het conflict minimaal € 75,- moet zijn als de zaak over een motorrijtuig gaat
 • Bij conflicten die om een lager bedrag gaan, verleent SRK geen rechtsbijstand.
  U heeft dan wel recht op de telefonische adviesservice of schriftelijk advies.
Aanvullende dekkingen
De volgende aanvullende dekkingen zijn mogelijk.
 • Motorrijtuigen 
  U bent verzekerd voor de kosten van geschillen rond  de aankoop, het onderhoud of de reparatie van uw motorrijtuig(en). En ook van conflicten naar aanleiding van verkeersongevallen.
 • Eigen woning
  U bent verzekerd voor alle juridische conflicten die te maken hebben met uw eigen woning.
 • Belasting- en vermogensrecht
  U bent verzekerd wanneer u in beroep wilt gaan tegen een beslissing van een belastingheffende instantie of wanneer u een juridisch geschil heeft over vermogensbeheer met een effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder.

Wat is gedekt?
U kunt in allerlei situaties terecht komen waarbij u rechtsbijstand kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij conflicten die te maken hebben met:
 • het aankopen van goederen;
 • uw werk;
 • het verhalen van schade die anderen aan u toebrengen;
 • het inhuren van personen of bedrijven waarmee u afspraken heeft gemaakt over het verlenen van werkzaamheden voor u.
Maar u kunt ook juridisch advies aan SRK Rechtsbijstand (hierna: RSK) vragen als er geen conflict is. Bijvoorbeeld als u uw nieuwe arbeidsovereenkomst wilt laten beoordelen. Of telefonisch een vraag stellen. Bijvoorbeeld als u wilt weten waar u allemaal aan moet denken bij het verkopen van uw huis.

Op uw polis ziet u of u ook dekking heeft voor Rechtsbijstand:
 • motorrijtuigen;
 • eigen woning;
 • belasting en vermogen.

SRK helpt u verder
Voor de uitvoering van deze verzekering is SRK verantwoordelijk. Dit is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerde juridische hulp biedt. Zij hebben per rechtsgebied gespecialiseerde juristen en ongeveer 50 advocaten in dienst. Kijk voor meer informatie op www.srk.nl.
 
Let op!
Op de meeste verzekeringen doet u pas een beroep als de schade al geleden is. U krijgt dan achteraf een uitkering. Bij een Rechtsbijstandverzekering is dat anders. Daar doet u al een beroep op als u verwacht dat er een conflict gaat ontstaan. Het is dus heel belangrijk dat u dit zo vroeg mogelijk meldt. Want voorkomen is beter dan genezen! U kunt hiervoor rechtstreeks met SRK contact opnemen: telefonisch (079-3448181), via www.srk.nl of anders per brief (Postbus 3020, 2700 LA ZOETERMEER). 

Berekenen en aanvragen

Bereken zelf de premie voor uw rechtsbijstandverzekering. U heeft de mogelijkheid de polis direct aan te vragen.
Klik op onderstaande button om de berekening te starten.

Bereken uw premie Rechtsbijstandverzekering Particulieren

 

Rechtsbijstandverzekering

Bel ons

Wilt u ons persoonlijk spreken? Bel ons:

Tel: 0162-470120

of maak gebruik van het

Antwoordformulier


Overstapservice

Wij zeggen uw oude polis op!. Meestal is uw polis direct opzegbaar of kan dit binnen één maand. Print dit
OPZEGKAARTJE
vul uw gegevens in , en stuur het naar ons op.

Lees verder ..

Go to top